Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN NGUYỄN VŨ ĐIỀN 17/05/2022
3 bùi khánh ngọc 17/05/2022
4 MAI THÀNH TRUNG 17/05/2022
5 Phạm Hồng Quang 17/05/2022
6 Trương Hoàng Tân 17/05/2022
7 Đoàn Thị Cẩm Vân 17/05/2022
8 Nguyễn Mạnh Cường 17/05/2022
9 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 17/05/2022
10 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Bách Khoa 17/05/2022