Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Anh Tuấn 22/10/2021 11/11/2021
3 VÕ HỒNG VINH 22/10/2021
4 Hoàng Thụy Kim Ngân 22/10/2021
5 Xuân Quỳnh 22/10/2021 28/10/2021
6 Đỗ Phạm Anh Thư 22/10/2021 28/10/2021
7 Xuân Quỳnh 22/10/2021 28/10/2021
8 Nguyễn Ngọc Bích 22/10/2021
9 Nguyễn Thị Tuyết 22/10/2021
10 Nguyễn Thị Ánh Sáng 22/10/2021