Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị bích liên 20/01/2022
3 MAI THỊ XUÂN DUNG 20/01/2022 21/01/2022
4 ĐẶNG TRẦN THÀNH 20/01/2022 21/01/2022
5 ĐẶNG BÁ PHÚC 20/01/2022 21/01/2022
6 Từ Đức Toàn 20/01/2022
7 LÊ THỊ KIỀU TRANG 20/01/2022
8 TRỊNH XƯƠNG PHÁT 20/01/2022
9 Nguyễn Minh Trí 19/01/2022
10 VÕ QUANG MINH 19/01/2022