Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mai Thị Xuân Mỹ 06/12/2021
3 Nguyễn Hoàng Minh Thiện 06/12/2021
4 Công Ty TNHH xe nâng Cát Tân 06/12/2021
5 Công Ty TNHH xe nâng Cát Tân 06/12/2021
6 Dư Hương Ái Linh 06/12/2021
7 Dư Hương Ái Linh 06/12/2021
8 Dư Hương Ái Linh 06/12/2021
9 CÔNG TY TNHH ENERTRAG VIỆT NAM 06/12/2021
10 Đặng Thị Khá 06/12/2021