Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vạn Phúc Sài Gòn 29/11/2021
3 LÊ THÀNH ĐẠT 29/11/2021
4 Nguyễn Hoàng Minh 29/11/2021
5 Nguyễn Thị Ngọc Lộc 29/11/2021
6 NGUYEN NGOC HAN 29/11/2021
7 Nguyễn Hoàng Minh 29/11/2021
8 phạm thảo uyên 29/11/2021
9 HOÀNG THỊ HỒNG KIỀU 29/11/2021
10 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI T&T 29/11/2021 06/12/2021