Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Hà Thị Ngát 19/10/2021
3 Đồng Viết Hoàng Phương 19/10/2021
4 Hà Thị Ngát 19/10/2021
5 Hồ Thị Thanh Nhã 19/10/2021
6 Nguyễn Anh Linh 19/10/2021
7 Hà Thị Ngát 19/10/2021
8 Hà Thị Ngát 19/10/2021
9 LÊ THỊ CẨM TÚ 19/10/2021
10 Hà Thị Ngát 19/10/2021