Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 20/01/2022
3 Nguyễn Thảo Ly 20/01/2022
4 TRẦN THỊ PHƯỢNG 20/01/2022
5 Huỳnh Mỹ Huệ 20/01/2022
6 PHẠM VĂN XƯỚNG 20/01/2022
7 NGUYỄN THỊ THI THI 20/01/2022
8 ĐÀO THỊ HÒA 20/01/2022
9 ĐÀO THÁI BÌNH 20/01/2022
10 NGUYỄN THANH TÌNH 20/01/2022