Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THU PHƯƠNG 17/01/2022
3 TRẦN THANH HIỆP 17/01/2022
4 Hồ Hoàng Trường 17/01/2022 24/01/2022
5 ĐINH THỊ NGỌC THƠ 17/01/2022
6 Hồ Hoàng Trường 17/01/2022 24/01/2022
7 TRẦN QUỐC DŨNG 17/01/2022 08/02/2022
8 Trần Văn Thi 17/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 17/01/2022 18/01/2022
10 Hồ Hoàng Trường 17/01/2022 24/01/2022