Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 Nguyễn Phúc Thái 27/01/2022
4 TRẦN DUY HÙNG-TRẦN HOÀNG KIM THƯ 27/01/2022 24/02/2022
5 LÊ THỊ THÚY KIỀU 27/01/2022
6 TRƯƠNG HỮU HIẾU 27/01/2022 10/03/2022
7 Mã Kế Xương 27/01/2022
8 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 27/01/2022 17/02/2022
9 Lê Kim Ngọc 27/01/2022
10 HOÀNG HẢI ĐĂNG 27/01/2022 28/01/2022