Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Thảo Ly 17/09/2021
2 Phạm Như Quỳnh 17/09/2021
3 Lê Thị Thu Hương 17/09/2021 22/09/2021
4 VÕ MINH TRIẾT 17/09/2021 22/09/2021
5 Phuong thi nguyet 17/09/2021
6 VÕ MINH TRIẾT 17/09/2021 22/09/2021
7 Nguyễn Thanh Thủy 17/09/2021 22/09/2021
8 VÕ MINH TRIẾT 17/09/2021 22/09/2021
9 Lê Thị Thảo Ly 17/09/2021
10 Phuong thi nguyet 17/09/2021