Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Phương Trinh 30/11/2021
3 châu anh huyền 30/11/2021
4 TRẦN QUỐC HUY 30/11/2021
5 PHÙNG THỊ KIM HƯƠNG 30/11/2021
6 Trương Kim Phấn 30/11/2021
7 châu anh huyền 30/11/2021
8 Lê Thị Điểm 30/11/2021
9 Nguyễn Thị Mai Thảo 30/11/2021
10 Vòng Quyền Phụng 30/11/2021