Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Phan Thị Kim Anh 02/12/2021
4 Kiều Đình Luân 02/12/2021
5 Lê Minh Lộc 02/12/2021
6 Nguyễn Thị Xuân Anh 02/12/2021
7 Nguyễn Thị Xuân Anh 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Xuân Anh 02/12/2021
9 Phan Thị Thủy 02/12/2021
10 Quách Lan Ngọc 02/12/2021