Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI NGỌC TRÚC 24/01/2022
3 Nguyễn Anh Minh Thư 24/01/2022
4 Tô Ánh Nguyệt 24/01/2022
5 Bùi Văn Miên 24/01/2022
6 HÀ THỊ THÚY NGA 24/01/2022
7 Vũ Vân Hà 24/01/2022
8 LƯU TÚ CHÂU 24/01/2022
9 Trần Hữu Hiệp 24/01/2022
10 Bùi Thị Thùy Dung 24/01/2022