Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Hồng Vân 09/08/2022
3 NGUYỄN KIM THIỆN MINH 09/08/2022
4 Hồ đức thanh 09/08/2022
5 NGUYỄN THỊ NHƯ HIỆP 09/08/2022
6 Nguyễn Quốc Thống 09/08/2022
7 NGUYỄN VĂN ĐẠT 09/08/2022 15/08/2022
8 NGUYỄN NGUYÊN MỸ LINH 09/08/2022
9 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 09/08/2022
10 NGUYỄN THỊ THÙY NHU 09/08/2022