Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Huy 19/06/2021
2 NGUYỄN NHƯ THẢO 19/06/2021
3 LÊ THỊ KIM HOA 19/06/2021
4 Trần Văn Toàn 19/06/2021
5 TRƯƠNG GIA NGHI 19/06/2021
6 VÕ VĂN TRINH 19/06/2021 23/06/2021
7 NGUYỄN THỊ THU NHỊ 19/06/2021 23/06/2021
8 ĐINH THỊ XUÂN MAI 19/06/2021
9 Vũ Thị Bích Ngọc 19/06/2021
10 Võ Khôi Nguyên 19/06/2021