Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯƠNG CHÍ CƯỜNG 24/07/2021
2 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 24/07/2021
3 TRẦN KIM MAI 24/07/2021
4 Phạm Thị Trường Giang 24/07/2021
5 Thái Thị Cẩm Tú 24/07/2021
6 Trần Thị Quyền 24/07/2021
7 PHẠM PHÚ THÁI SƠN 24/07/2021
8 TRẦN THỊ MAI 24/07/2021
9 HUỲNH THỊ PHÍCH 24/07/2021
10 Nguyễn danh hùng 24/07/2021