Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Viết Thanh 02/08/2021
2 Lê Phan Phước 02/08/2021
3 TRẦN THỊ CẨM TÚ 02/08/2021
4 Lê Thị Thùy Dương 02/08/2021
5 TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN 02/08/2021
6 NGUYỄN DUY PHÚ 02/08/2021 04/08/2021
7 HỒ MỘNG TRINH 02/08/2021 04/08/2021
8 Phạm Văn Hiền 02/08/2021 11/08/2021
9 Đinh Thị Phương Thanh 02/08/2021
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 02/08/2021