Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phùng Anh Đức 20/01/2021
2 Lâm Thị Quỳnh Anh 20/01/2021
3 Phạm Minh Dzuy 20/01/2021
4 ĐẶNG PHÚC GIA BẢO TRÂN 20/01/2021 20/01/2021
5 TRẦN THỊ HOA LAN 20/01/2021 21/01/2021
6 NGUYỄN MINH VŨ 20/01/2021 29/01/2021
7 NGUYỄN XUÂN LUẬN 20/01/2021 03/02/2021
8 PHẠM THỊ XUÂN NGUYỆT 20/01/2021 03/02/2021
9 BÙI TẤN CƯỜNG - VÕ THỊ TUYẾT ANH (MẤT GCN + HOÀN CÔNG + GIA HẠN) - GỘP QUY TRÌNH - UQ ĐỖ VĂN TÚ 20/01/2021 17/02/2021
10 ĐỖ KIẾN PHƯỚC 20/01/2021