Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Huyền Anh 16/10/2021
2 NGUYỄN TRUNG KIÊN 16/10/2021
3 ĐOÀN THANH PHONG 16/10/2021
4 NGUYỄN VĂN THANH 16/10/2021
5 Lê Thị Huyền Anh 16/10/2021
6 NGUYỄN TRUNG KIÊN 16/10/2021
7 ĐOÀN THANH PHONG 16/10/2021
8 ĐỖ ĐỨC THỊNH 16/10/2021
9 THÁI NGỌC ĐÀO UYÊN 16/10/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 16/10/2021