Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN VĂN THÁI 22/09/2021
2 ĐINH THỊ KIM PHƯỢNG 22/09/2021 27/09/2021
3 HUỲNH THỊ CẨM THÚY 22/09/2021 27/09/2021
4 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 22/09/2021 29/09/2021
5 NGUYỄN VĂN LÂM 22/09/2021 27/09/2021
6 LÊ THỊ XA 22/09/2021 27/09/2021
7 Lê Quốc Vũ 22/09/2021 27/09/2021
8 LÊ TRỌNG VINH 22/09/2021 27/09/2021
9 Lê Quốc Vũ 22/09/2021 27/09/2021
10 Lê Thị Hồng Nhung 22/09/2021 27/09/2021