Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN DANH HỢI 11/05/2021
2 Hoàng Thị Yến 11/05/2021
3 Nguyễn Quốc Thống 11/05/2021
4 NGUYỄN BÁ NĂNG 11/05/2021
5 Hoàng Nhật Khánh 11/05/2021
6 Trần Hữu Đức 11/05/2021
7 CAO DƯƠNG THANH HUY 11/05/2021
8 NGUYỄN DANH HỢI 11/05/2021
9 NGUYỄN BÁ NĂNG 11/05/2021
10 CAO DƯƠNG THANH HUY 11/05/2021