Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Kim Thu 02/03/2021
2 Lê Anh Tú 02/03/2021
3 NGUYỄN THỊ THU THỦY 02/03/2021
4 Nguyễn Thục Quyên 02/03/2021
5 TRẦN VĂN THI 02/03/2021
6 Trần Ngọc Đức 02/03/2021
7 TRẦN THỊ PHÚC 02/03/2021 04/03/2021
8 TRẦN VĂN THI 02/03/2021
9 PHẠM THỊ LAM 02/03/2021 04/03/2021
10 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 02/03/2021 04/03/2021