Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trịnh Thanh Xuân 17/08/2022
3 NGUYỄN MINH HOÀNG 17/08/2022
4 PHẠM THỊ HUYÊN 17/08/2022
5 PHẠM ĐÌNH LUYẾN 17/08/2022
6 VÕ TRUNG NHÂN 17/08/2022
7 Nguyễn Thảo Anh 17/08/2022
8 Trần thị Diệp 17/08/2022
9 TRƯƠNG CÔNG HẢI 17/08/2022
10 Đỗ Minh Trung 17/08/2022