Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Văn Việt 06/06/2020
2 PHAN MINH NGUYỆT 06/06/2020
3 Phạm Thị Bích Ngọc 06/06/2020
4 Phạm Thị Bích Ngọc 06/06/2020
5 Phạm Thị Bích Ngọc 06/06/2020
6 Trần Thị Nguyệt 06/06/2020 08/06/2020
7 LÊ QUỐC TOẢN 06/06/2020 08/06/2020
8 Lê Thị Hằng 06/06/2020 06/05/2020
9 Nguyễn Thành Yên 06/06/2020 06/06/2020
10 Hoàng Văn Minh 06/06/2020 10/06/2020