Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỨA KIM ANH 28/10/2021
3 TRẦN VĂN THI 28/10/2021
4 HOÀNG THỊ BẠ 28/10/2021
5 VŨ THỊ OANH 28/10/2021
6 Nguyễn Kim Ngân 28/10/2021
7 TRẦN THỊ MAI TRINH 28/10/2021 02/11/2021
8 LÊ THỊ THU HẰNG 28/10/2021 02/11/2021
9 LÊ THỊ THU HẰNG 28/10/2021 02/11/2021
10 Trần thị Hồng Phượng 28/10/2021