Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Vũ Hải Bình 01/12/2021
3 PHẠM THẾ KIỆT 01/12/2021
4 TRẦN THỊ MỸ DUNG 01/12/2021
5 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/12/2021
6 Nguyễn Ngọc Thu 01/12/2021
7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/12/2021
8 Hoàng Thị Thúy Nga 01/12/2021
9 Đào Phương Anh 01/12/2021
10 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/12/2021