Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 ĐÀO THỤC ANH 19/10/2021
3 Đặng Trần Ngọc Mai 19/10/2021
4 Trần Tất Thắng 19/10/2021
5 Phạm minh Thuận 19/10/2021
6 Bùi Tuyết Trâm 19/10/2021 27/10/2021
7 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 19/10/2021 28/10/2021
8 nguyễn thị lê nguyệt 19/10/2021
9 Bưu điện (Nguyễn Thị Huệ) 19/10/2021 22/10/2021
10 MAI ĐỨC HÙNG 19/10/2021 20/10/2021