Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỒ THỊ XUÂN HUYỀN 25/11/2020
2 Đỗ Thị Thanh Thảo 25/11/2020
3 HUỲNH THỊ NGỌC 25/11/2020
4 ĐOÀN LÂM TÚ 25/11/2020
5 Nguyễn Quốc Oanh 25/11/2020
6 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODI 25/11/2020
7 LÂM THỊ CẨM VÂN 25/11/2020
8 Nguyễn Thị Hoa 25/11/2020
9 Nguyễn Thị Hiên Nga 25/11/2020
10 Nguyễn Thị Hoa 25/11/2020