Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 26/10/2021
3 Võ Duy Lê Sơn 26/10/2021
4 Trần Thị Xuân Lương 26/10/2021
5 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 26/10/2021
6 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG 26/10/2021
7 TRẦN THỊ HƯƠNG 26/10/2021
8 ĐOÀN THANH TÂM 26/10/2021 27/10/2021
9 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 26/10/2021 16/11/2021
10 Bưu điện (Ngô Thị Thùy Dương) 26/10/2021 29/10/2021