Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯỢNG 28/09/2021 18/10/2021
2 TRẦN VĂN THI 28/09/2021
3 VÕ CHÍ DŨNG 28/09/2021
4 Nguyễn Thúy Ngọc Hân 28/09/2021 01/10/2021
5 Nguyễn Ngọc Phượng 28/09/2021
6 Trương Thúy Ngọc 28/09/2021
7 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 28/09/2021 01/10/2021
8 Đoàn minh nhật 1016 28092021 28/09/2021 13/10/2021
9 Trần Hồng Lê 28/09/2021
10 TRẦN THI NHUNG 28/09/2021