Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Miền 09/12/2021
3 Nguyễn Thị Hạnh 09/12/2021
4 ĐỖ THỌ MÙI KÍA 09/12/2021
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 09/12/2021
6 KHƯU SỞ VĂN 09/12/2021
7 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 09/12/2021
8 Huỳnh Ngọc Cẩm Như 09/12/2021
9 HOÀNG VĂN MINH 09/12/2021
10 Huỳnh Ngọc Cẩm Như 09/12/2021