Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HỒNG NHUNG 07/07/2022
3 NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN 07/07/2022
4 Đoàn Thị Mừng 07/07/2022
5 PHẠM VŨ ĐỨC THUẬN 07/07/2022 12/07/2022
6 TRẦN HOÀI PHÚC 07/07/2022
7 ĐẶNG YẾN PHƯƠNG 07/07/2022
8 NGUYỄN ĐÌNH CÔNG 07/07/2022
9 Trương Công Sơn 07/07/2022
10 HỒ HẢI HÀ 07/07/2022