Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THỊ MAI UYÊN 08/12/2021
3 Nguyễn Quốc Thống 08/12/2021
4 Trần Văn Tưởng 08/12/2021
5 ĐỖ GIA HÓA - NGUYỄN THỊ HẠNH 08/12/2021
6 Trần Văn Trí 08/12/2021
7 HỨA VĂN CƯỜNG 08/12/2021 09/12/2021
8 ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯỢNG 08/12/2021 29/12/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN ĐĂNG 08/12/2021
10 PHAN NGỌC LAN ANH 08/12/2021