Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Quang Vũ 26/05/2022
3 NGUYỄN NGỌC HÂN 26/05/2022 31/05/2022
4 PHẠM THỊ XUÂN DIỆU 26/05/2022
5 Nguyễn Quang Vũ 26/05/2022
6 HUỲNH ANH LỚN 26/05/2022 31/05/2022
7 HOÀNG BÍCH THẢO 26/05/2022 16/06/2022
8 LÊ NGỌC HỢP 26/05/2022 27/05/2022
9 HOÀNG BÍCH THẢO 26/05/2022 16/06/2022
10 CÔNG TY CP THẾ GIỚI VẬT TƯ ANTICO 26/05/2022