Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Diệu Hương Ly 06/07/2022
3 TRẦN HOÀNG SƠN 06/07/2022
4 HUỲNH NGUYỄN ÁNH NHI 06/07/2022
5 TRẦN TRẤN HÀ 06/07/2022
6 Phan Anh Tuấn 06/07/2022
7 LÊ TRẦN THANH MAI 06/07/2022
8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH 06/07/2022
9 Mã Thị Thảo Linh 06/07/2022
10 Trương Huỳnh Thị Phương 06/07/2022