Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ VIẾT ĐÀI 20/08/2022
3 PHẠM VĂN DƯƠNG 20/08/2022
4 NGUYỄN VIẾT TOÀN 20/08/2022
5 LÊ HOÀNG DƯƠNG 20/08/2022
6 LÊ HỮU GIÀU 20/08/2022
7 LÊ THANH THẢO 20/08/2022
8 PHẠM HOÀNG CẨM NHUNG 20/08/2022
9 TRẦN THỊ HỒNG NHƯ 20/08/2022
10 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 20/08/2022