Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn thị như khanh 25/10/2021
3 DƯƠNG THỊ ÁNH NGA 25/10/2021
4 Dương Hiền Phúc 25/10/2021
5 NGHIÊM XUÂN CƯƠNG 25/10/2021
6 PHẠM QUỐC BÌNH 25/10/2021
7 NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG 25/10/2021
8 NGUYỄN SƠN HÀ 25/10/2021
9 Bùi Ngọc Anh Khoa 25/10/2021
10 ĐỖ HOÀNG PHI LONG 25/10/2021