Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THÙY KIM THOA 27/05/2022
3 Nguyễn Hữu Thịnh 27/05/2022
4 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ - Vệ Sỹ Hòa Bình 27/05/2022
5 DNTN KHÁCH SẠN HUỲNH GIA 27/05/2022
6 Vũ Thị Bình 27/05/2022 28/06/2022
7 NGUYỄN QUỐC TRÁNG 27/05/2022
8 Công Ty TNHH TANIGAWA VIET NAM 27/05/2022
9 THAI THI KIM QUY 27/05/2022
10 VŨ THỊ THANH HUYỀN 27/05/2022