Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ PHÚC THAO 27/05/2022
3 KIỀU THỊ KIM OANH 27/05/2022
4 CÔNG TY TNHH METH 27/05/2022
5 Đào Minh Luyện 27/05/2022
6 NGUYỄN HỮU HIẾU TRUNG 27/05/2022
7 PHẠM THỊ THANH HẢI 27/05/2022
8 NGUYỄN THỊ THƠM 27/05/2022
9 TRẦN MAI HẠNH 27/05/2022
10 LẠI THỊ KIM THOA 27/05/2022