Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Xuân Chỉnh 26/02/2021
2 Trần Ngọc Bích 26/02/2021
3 NGUYỄN QUỲNH NINH 26/02/2021
4 Nguyễn Phương Huy 26/02/2021
5 HÀ QUỲNH LÂM 26/02/2021
6 Nguyễn Trọng Tín 26/02/2021
7 TRẦN THỊ THANH 26/02/2021
8 NGUYỄN THỊ MINH NGÂN 26/02/2021
9 phạm thị thanh trà 26/02/2021
10 TRƯƠNG THỊ MUỐI 26/02/2021 03/03/2021