Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Bích Hà 23/05/2022
3 NGÔ KIM HẢI 23/05/2022
4 Trần Thị Lan Anh 23/05/2022
5 TRỊNH MINH THƯ 23/05/2022
6 Trần Thị Trà 23/05/2022
7 HỨA TRUNG 23/05/2022 07/06/2022
8 Trần Đình Lực 23/05/2022
9 NGUYỄN VĂN BA 23/05/2022 07/06/2022
10 Nguyễn văn công 23/05/2022