Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN TÚ 27/10/2021
3 Cao Thị Hồng Lại 27/10/2021
4 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
5 Nguyễn Thị Hồng 27/10/2021
6 Phuong thi nguyet 27/10/2021
7 TRẦN PHƯƠNG 27/10/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021
9 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021
10 NGUYỄN THANH GIÀU 27/10/2021