Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thanh Thảo 09/12/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 09/12/2021
4 CÔNG TY TNHH AMBROSIA VN 09/12/2021
5 CÔNG TY TNHH AMBROSIA VN 09/12/2021
6 LÊ VĂN HUY 09/12/2021
7 võ văn vấn 09/12/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 09/12/2021
9 Lê Võ Thùy Trang 09/12/2021 14/12/2021
10 Hồ Hoàng Trường 09/12/2021 16/12/2021