Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRAN THI NGOC ANH 04/12/2021
3 Đoàn Thị Huệ 04/12/2021
4 NGÔ HUỲNH PHƯƠNG TRÚC 04/12/2021
5 NGUYỄN THỊ HÔNG ĐÀO 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH DIGITAL POWER MEDIA 04/12/2021
7 Phạm Thị Diệp 04/12/2021
8 Lê Minh Chánh 04/12/2021
9 Đoàn Thị Huệ 04/12/2021
10 NGUYỄN ĐÌNH KHOA 04/12/2021