Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ ĐỨC HẢI 20/10/2021
2 Lại Thanh Liêm 20/10/2021
3 Phùng Đình Sĩ 20/10/2021
4 VĂN NGỌC THÚY ANH 20/10/2021
5 Lưu Văn Thái 20/10/2021
6 LÊ MINH MẪN 20/10/2021
7 ĐỖ HUỲNH NGỌC BÍCH 20/10/2021
8 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 20/10/2021
9 Quan Thị Thanh Hương 20/10/2021
10 Trần Thị Miền 20/10/2021