Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bưu điện (Trần Đình Thiện) 24/09/2021 29/09/2021
2 NGUYỄN KHẢI HOÀN 24/09/2021 29/09/2021
3 ĐINH THỊ THANH TÂM 24/09/2021
4 LÝ YẾN NHI 24/09/2021
5 Nguyễn Thị Dịu 24/09/2021 29/09/2021
6 DƯƠNG QUỐC QUYỀN - CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO VÀ ĐẦU TƯ VIỆT ÚC 24/09/2021 01/10/2021
7 LÊ THIÊN THƯ 24/09/2021 28/09/2021
8 LÊ TRƯỜNG VŨ 24/09/2021
9 TRẦN THU VÂN 24/09/2021 28/09/2021
10 LÊ TRƯỜNG VŨ 24/09/2021