Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN CHÍNH 05/10/2022
3 Hương Văn Huỳnh 05/10/2022
4 DƯƠNG LÊ THÙY TÂM 05/10/2022
5 VÕ ANH QUÂN 05/10/2022
6 Phùng Ngọc Bích 05/10/2022
7 CAO THỊ THU MAI 05/10/2022
8 LA TÚ ANH 05/10/2022
9 VÕ THỊ HẠNH MỸ 05/10/2022
10 Nguyễn Thị Hương Giang 05/10/2022