Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tường Linh 04/12/2021
3 Trần Tường Linh 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU GIÀY CƯỜNG THỊNH PHÁT 04/12/2021
5 Võ Thị Thu Nữ 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 04/12/2021
7 Trần Thị Tuyết Linh 04/12/2021
8 Trần Tường Linh 04/12/2021
9 LÊ HỒNG KỲ 04/12/2021
10 Trần Tường Linh 04/12/2021