Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN BÁ HOÀNG 23/10/2020
2 Nguyễn Lê Công Tú 23/10/2020 13/11/2020
3 Nguyễn Thị Trúc Giang 23/10/2020 30/10/2020
4 Mai Thị Tố Loan 23/10/2020
5 LÊ BÁ ANH DUNG 23/10/2020 29/10/2020
6 TRẦN VĂN THI 23/10/2020 28/10/2020
7 NGUYỄN THỊ THU THỦY 23/10/2020
8 Nguyễn Lê Công Tú 23/10/2020 13/11/2020
9 Nguyễn Trần Khánh Huyền 23/10/2020
10 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 23/10/2020 28/10/2020