Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2022
3 PHẠM THỊ THANH NHÀN 23/05/2022
4 PHAN THỊ MỸ LY 23/05/2022
5 LÊ TẤN HẢI 23/05/2022 26/05/2022
6 LÊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2022
7 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ SX QUYỀN PHONG 23/05/2022
8 Trần Nguyễn Tấn Duy 23/05/2022
9 TRẦN THỊ THANH XUÂN 23/05/2022
10 NGUYỄN THỊ ĐOÀN 23/05/2022 17/06/2022